Naše aktivity

Aktivity, ktorými spestrujeme pobyt detí v Centre zdravia, majú svoju náväznosť. Snažíme sa v praxi uplatniť netradičné prvky v našom špecifickom zariadení.

 

Naše aktivity :

- učíme sa hymnu CZ

- poznávame prírodu v blízkom okolí

- organizujeme stretnutie s príslušníkom mestskej polície, zamerané na prevenciu predchádzania

  úrazov v cestnej premávke

- lesný bál

- ako predchádzať vzniku požiaru v prírode si overujeme naše vedomosti v hre na požiarnikov

- v tvorivých dielňach vyrábame z prírodnín rôzne suveníry

- v zimnom období uskutočňujeme aktivity zamerané na šport

- v letnom období sú to hry s vodou a opekačky

- hľadáme poklad, pri ktorom plníme rôzne vedomostné a telesné úlohy

- počas pobytu ochraňuje deti imaginárna postavička víla Hájulienka a škriatok Aladár

- nočné aktivity na odbúranie strachu z tmy