Charakteristika

Centrum zdravia je vzdialené 7 km od centra Nitry. Nachádza sa v staršej budove, ktorá pôvodne slúžila ako malotriedna základná škola, neskôr ako jednotriedna materská škola, ktorá bola v júni 2005 zrušená. Od 9.1.2006 je v prevádzke Centrum zdravia, ktoré poskytuje pobyty pre deti z materských škôl bez prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v zdravotne priaznivom prostredí. V roku 2009 bola budova kompletne zrekonštruovaná, elektrické vykurovanie nahradilo plynové s vlastnou kotolňou, bola pristavená terasa a upravené celé okolie Centra zdravia. Centrum je vybavené dostatočným množstvom hračiek a športových potrieb.

Blízko obce sa nachádza les, ktorý poskytuje deťom priestor na poznávanie fauny a flóry, neďaleko Centra zdravia je multifunkčné ihrisko, ktoré slúži na organizovanie športových aktivít. V rámci environmentálnych činností majú deti možnosť pozorovať život hospodárskych zvierat ako sú kone, ovce a kozy.

 

G.B.Shaw

"Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáci, potápať ako ryby. Zostáva len jediné. Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia."