Personálne obsadenie

Zamestnanci - pracovné zaradenie:

Alena Rábeková - vedúci referent

Jana Borotová -    upratovačka

 

Zamestnanci v školskej jedálni:

Viera Pindešová - vedúca školskej jedálne

Mária Ščípová -   kuchárka

 

Iní odborníci pôsobiaci externe v centre:

Miroslav Duchoň - zamestnanec Mestskej polície Nitra