Prevádzka

Prevádzka Centra zdravia je v pracovných dňoch pri 4-dňových pobytoch /od pondelka do štvrtku/ nepretržitá, po skončení pobytov je jeden deň /piatok/ určený na vykonanie sanitárneho režimu. Po dohode s vedúcim referentom Centra zdravia je možné prispôsobovať dĺžky pobytov 1-dňové až 4-dňové. Riaditeľ vysielajúcej MŠ oznamuje včas zmeny termínu, počtu detí, prípadné požiadavky referentovi Centra zdravia. Pri nástupe na pobyt odovzdajú učitelia menný zoznam detí a potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom.

Prerušenie prevádzky

V čase letných prázdnin je prevádzka prerušená na 3 týždne určené na upratovanie, dezinfekciu priestorov, ktoré vykonávajú prevádzkoví zamestnanci Centra zdravia a čerpanie dovoleniek zamestnancov Centra zdravia.