Naše ciele

Centrum zdravia vytvára podmienky pre plnenie úloh stanovených v školských vzdelávacích programoch jednotlivých materských škôl.

Cieľ:

Vychádzať z hlavného poslania Štátneho vzdelávacieho programu , ktorého tvorba nového obsahu výchovy a vzdelávania podporuje aj prierezové témy, ako sú environmentálna, dopravná výchova, ochrana človeka a zdravia, výchova k zdravému spôsobu života.

 

Zariadenie má kapacitu 21 lôžok, je vybavené herňou s hračkami, učebnými a didaktickými pomôckami,

jedálňou, spoločnou spálňou, šatňou, kuchyňou a sociálnym zariadením so sprchovacím kútom.

V areáli je dvor s možnosťou využitia na športové a oddychové aktivity, posedenia pri ohnisku.