Ponuka pobytov

Ponuka pobytov pre :

- deti predškolského veku - vekové zloženie 5 - 6 ročné deti so sprievodom učiteľov MŠ,

- rodičia s deťmi a učitelia

 

Dĺžka pobytov :

- 3 alebo 4 dňový pobyt - začína nástupom do 8,30 hod. podávaním desiatej a končí posledný deň

  od 15,00 hod. po podaní olovrantu,

- 1 dňový pobyt pre deti s podávaním celodennej stravy bez večere,

- 1/2 denné pobyty rodičov s deťmi a učiteľmi využívané na turistické vychádzky, športové a spoločenské

  podujatia organizované v areáli Centra zdravia bez podávania stravy.