Upozornenie

16.03.2020 16:13
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  na základe rozhodnutia
 hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením 
respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na 
školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.